Intervisie met een coach

Als je als groep; collega’s/vrijwilligers/ familieleden/vriendschappelijke relatie gericht stil wilt staan bij jezelf in het groepsproces en van elkaar wilt leren en elkaar wilt inspireren, dan is er een meerwaarde van intervisie met een coach.

Doordat ik als coach een belangeloze positie in neem binnen de groep heb ik de mogelijkheid om de groep op een vernieuwende/ open/ directe manier te reflecteren. Deze reflectie zal de groep vast weten te houden waardoor het proces niet ophoudt bij het einde van de bijeenkomst. Als Coach begeleid ik het proces, zorg voor een veilige en optimale leeromgeving, breng structuur aan en leer daar waar nodig de deelnemers de intervisievaardigheden aan zoals luisteren, doorvragen en feedback geven. Ik werk met groepen van min 3 en max 7 personen. Daarnaast gebruik ik verschillende coachende intervisie modellen die niet alleen laagdrempelig zijn tevens ook verhelderend.