Mantelzorg Coach

Veel mantelzorgers zorgen uit liefde en streven vaak het ideaalbeeld van autonomie van de zorgvrager na. Vaak is de mantelzorger een naaste van de zorgvrager. Ik zie de relatie die er eerst was, vaak op een natuurlijke wijze veranderen in een zorgrelatie. De meeste mantelzorgers geven niet snel aan waar zij behoefte aan hebben, ook zie je dat tijdsdruk met zich meebrengt dat men makkelijk in patronen verzeilt raakt. Hierdoor is de kans groter dat men uit balans raakt. Deze ommezwaai in de relatie vraagt van de mantelzorger om afstand te nemen van patronen en ruimte te creëren voor andere manier van denken.

  • Met behulp van coaching vind men weer de balans, kan men zichzelf verder ontwikkelen en is er plaats voor passie/uitdaging. Dat niet allen de mantelzorger tevens ook de zorgvragen ten goede komt.
  • Ik ben er dan ook van overtuigd dat een mantelzorger die goed voor zichzelf zorgt beter voor een ander kan zorgen.