Wat levert Coaching de werkgever op?

Werkgevers zijn op een positieve manier betrokken bij de ontwikkelingen van hun werknemers, met als resultaat gemotiveerde en productieve medewerkers. Daarnaast heeft coaching een preventief effect op ziekteverzuim.

Ziekteverzuim, kan een gevolg zijn van een verstoorde balans bij het combineren van werk en privé. Bij ziekteverzuim is werkdruk vaak niet de enige stressfactor. Een onstabiele/onrustige privé situatie, sociale verplichtingen, snelle samenleving met veel keuzes en tijdsdruk kunnen behoorlijk wat stress veroorzaken . Een coach kan hier vanuit een belangeloze positie in spiegelen en vervolgens ondersteunen in het in de praktijk brengen van de “nieuwe inzichten”.

 Daarbij kunnen veranderingen in het werkveld behoorlijk wat onrust veroorzaken. Er zijn medewerkers die in hun werkveld een patroon hebben ontwikkeld en prima functioneren. Echter indien er een behoefte is om veranderingen door te voeren binnen een organisatie, vallen deze medewerkers als het ware uit “hun veilige” kader. Met als gevolg dat het als een belasting ervaren wordt, om hun eigen “nieuwe” plek binnen de organisatie te vinden. Hierbij is persoonlijke coaching een mooi verlengstuk en creëert een verhelderende blik.

Door het aanbieden van persoonlijk coaching, levert de werkgever een bijdragen aan een betere balans voor hun medewerkers. Hierbij leren werknemers meer gebruik te maken van hun kwaliteiten en mogelijkheden en krijgen inzichten en handvatten om hun kwaliteiten beter te benutten. Werk/privé combinatie werkbaar te houden. Dit levert meer zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkelingen, energie en rust op en voorkomt oververmoeidheid en stress.